Nl En print deze pagina

Di 20 mrt 2018

  • Zaal
    Oosterhuiszaal
  • Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
 
Terug naar overzicht

De ondergang van onze beschaving

Het linkse discours voorbij

TAGS: debat

Is het einde van de Westerse beschaving nabij? En durf je dit te horen? Vanavond praten we met Paul Cliteur, Esther van Fenema, Sid Lukkassen en Robert Lemm.

Onze Westerse beschaving staat volgens velen onder druk. Maar wat is er precies in gevaar? Waaruit bestaat de bedreiging? Moeten we ons verweren, en hoe?

Het Westen lijkt niet meer te weten wie zij is: we zijn in een existentiële crisis beland. Terwijl Europese beschavingen toch door de klassieke oudheid en de Verlichting zijn gevormd, ontbreekt het nu aan intellectueel houvast. Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door ironie, twijfel en gebrek aan identiteit. Hedendaagse denkers verklaren hoe het Westen ten onder gaat aan cultuurrelativisme en zelfkritiek, en dat dit verval plaatsvindt in de kracht van de maatschappij. Het gevolg? Waarden en normen van andere culturen krijgen de kans zich te wortelen.

Een opkomende groep politici en opiniemakers roept op om de liberale, Westerse beschaving te bewaken, omdat Nederland anders haar eigenheid zal verliezen. Vanavond onderzoeken en definiëren we deze beschaving: Hoe ziet die eruit? Bestaat er eigenlijk wel een Westerse identiteit? Moet deze aan bepaalde eigenschappen (blijven) voldoen? En ligt de ideale beschaving wel achter ons, of nog voor ons? Wat vinden we het beschermen waard?

Sprekers:

Paul Cliteur (het cultuurmarxisme)

Hij is hoogleraar Encyclopedie van de Wetenschap aan Universiteit Leiden, rechtsgeleerde en filosoof. Paul Cliteur staat al langere tijd op de boeg van een provocerende denkrichting waarin onze westerse verlichtingsidealen moeten worden beschermd tegen interne gevaren als decadent relativisme en tegen externe bedreigingen als ondemocratische religies. 

Vanavond zal Cliteur ons waarschuwen voor het omstreden verschijnsel van cultuurmarxisme. Een zekere marxistische annexatie, zo luidt de analyse, domineert het discours van de media tot de academie en transformeert haar tot ongenuanceerde linkse propaganda. Is de beruchtheid van de term vanzelfsprekend, of wordt zij gekarakteriseerd tot complottheorie en wordt haar werkelijke dreiging onderschat?

Esther van Fenema (persoonlijke identiteit)

Zij is psychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is ze professioneel violiste, interviewt ze gasten voor het online opinieplatform Café Weltschmerz en schrijft ze voor The Post Online en voor Medisch Contact. 

Esther van Fenema stelt dat het postmodernisme en deconstructivisme onze persoonlijke identiteit hebben doen wankelen. Zij is een scherpzinnige stem in het gesprek over beschaving en cultuurkritiek. Deze avond geeft zij haar visie op hedendaagse identiteit en de manier waarop deze onder druk staat. Doordat het gezin niet langer de hoeksteen van de samenleving vormt en traditionele man-vrouwrollen zijn losgelaten, heerst er onrust, verwarring en de angst om te binden. Met voorbeelden uit haar praktijk licht zij zowel vanuit de psychodynamiek van het individu als vanuit zijn sociale context, toe waar mens en samenleving aan lijden. 

Sid Lukkassen (Nederlandse identiteit en multiculturalisme)

Hij is politiek filosoof en raadslid bij de VVD in Duiven. Eind 2017 kwam zijn boek Levenslust en Doodsdrift uit, een betoog over de ondergang van West-Europa. Eerder publiceerde hij Avondland en identiteit en De democratie en haar media. 

Sid Lukkassen pleit voor een herstel van de Nederlandse identiteit en richt de schijnwerper op het multiculturalisme als gevaar voor deze identiteit. Volgens hem bevindt Europa zich in een nihilistisch tijdperk. Waarden, met name westerse waarden, zijn dermate gedeconstrueerd en gerelativeerd dat er een leegte is ontstaan die ontvankelijk is voor invulling van buitenaf. Door deze ontworteling worden multiculturalisme en met name religieus fanatisme een bedreiging voor de beschaving. Sid Lukkassen zal tijdens de avond identiteit en met name de Nederlandse identiteit belichten vanuit een filosofisch perspectief.

Robert Lemm (De tragische vergissing van het liberalisme)

Hij is historicus, hispanist en vertaler en houdt zich bezig met Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur en geschiedenis. Hij schrijft boeken over godsdienstige en filosofische onderwerpen. Tot zijn meest recente publicaties behoren Lawrence, heraut van het kalifaat, Paus Franciscus, man de van dialoog en Het labyrint van de filosofie. Lemm bezorgde niet toevallig het werk van de Colombiaanse filosoof Nicolás Gómez Dávila (1913 - 1994) in De authentieke reactionair. 

Robert Lemm zoekt de oorzaken van het verval van het Westen in een verder verleden. Al bij de opkomst van het liberalisme namen we de verkeerde afslag. Het liberalisme - met zijn uitgangspunt dat de mens intrinsiek goed is en met zijn nadruk op de economie – leidde tot democratie, socialisme/ marxisme en geloofsafval. Uiteindelijk vindt Lemm al deze ‘verworvenheden’ niet passen bij de menselijke natuur. De doorsneemens is niet op zoek naar vrijheid of gelijkheid, maar naar veiligheid en geborgenheid. Een volk wordt bovendien nooit samengehouden door burgerlijke vrijheden of een koningshuis. Een alomvattend geloof zoals bijvoorbeeld het Christendom dat was, doet dat wel. 

Zijn stelling is dat gelovigen meer kinderen krijgen dan niet-gelovigen omdat een alomvattend geloof en voortplanting samenhangen. Van de Westerse landen groeit alleen de bevolking in de VS en in Israël. In Europa krimpt de autochtone bevolking.

Esther van Rijswijk is de voorzitter van deze avond.

Organisatie: De Rode Hoed


Bel me terug Stel een vraag