Nl En print deze pagina

Ma 22 jan 2018

  • Zaal
    Oosterhuizaal
  • Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
 
Terug naar overzicht

Data is het nieuwe geld / Data is the new money

Over de breuk met het huidige kapitalisme - Met Viktor Mayer Schönberger

TAGS: debat, lezing, economie

Een debat over de groeiende macht van data en de afnemende macht van geld. 

(For English, scroll down)

Onze economie staat aan de vooravond van een geheel nieuwe vorm van kapitalisme waarin data niet alleen geld waard is, maar het zelfs gaat vervangen. Althans, dat beweren Viktor Mayer-Schönberger en Thomas Ramge (The Economist) in hun boek De Data-Economie, dat op 21 januari in Nederlandse vertaling verschijnt bij Maven Publishing. Het is de hedendaagse variant op de Karl Marx’ klassieker Das Kapital (1885) en een nieuwe mijlpaal in de economische literatuur.

Hoe ontstaat welvaart en hoe wordt die verdeeld? Dit was de centrale vraag bij zowel Marx als bij Mayer-Schönberger en Ramge. Die laatsten kwamen in hun werk tot radicaal nieuwe inzichten. Zo zullen data-driven digitale marktplaatsen als Uber, Airbnb en Google een steeds groter deel van de economie gaan beslaan, en een groeiend gevaar voor traditionele banken en multinationals vormen. Data zal de rol van geld als communicatiemiddel over gaan nemen, en als data geld vervangt, levert dat een betere mondiale verdeling van de welvaart op. Nieuwe uitdagingen dienen zich ook aan, want hoe gaan we om met de groeiende macht van digitale marktplaatsen en de afnemende macht van multinationals?

Spreken we binnenkort inderdaad van data district in plaats van financial district? Vanavond een provocerende kijk op de toekomst van bedrijven, marktplaatsen en de financiële industrie. Onder leiding van moderator Hella Hueck gaat Mayer-Schönberger in gesprek met een panel, dat binnenkort bekend wordt gemaakt.

gasten

Ger Baron is de hoofd technologie officier van ‘The City of Amsterdam’. Zijn carrière begon bij Accenture, waar hij werkte binnen de adviesafdeling. In 2007 was hij project manager bij Amsterdam Innovation Motor (AIM), waar hij zich bezig hield met het verbeteren van de ICT afdeling. Baron was verantwoordelijk voor het opzetten van het Amsterdam-ICT onderdeel en hij initieerde verscheidene projecten met publieke- en private partnerschappen. Dit waren een aantal van zijn talloze projecten voor het ontwikkelen van ‘Amsterdam’s Smart City’ initiatief. Op dit moment is meneer Baron verantwoordelijk voor de verbetering van R&D en voor de innovatie van bedrijven binnen ‘The City of Amsterdam’. Bovendien is hij president van de ‘City Protocol Society’.    

ger Baron

Maxim Februari is rechtsfilosoof en schrijver, zijn recente roman ‘Klont’ gaat over data en menselijkheid.

Max_Februari_selectie-05

Viktor Mayer-Schönberger is hoogleraar Internet Governance aan Oxford University. Maven Publishing gaf vijf jaar geleden zijn bestseller De Big-Data Revolutie uit, waarin hij al voorspelde hoe groot de impact van big data zou gaan worden. De afgelopen jaren richtte hij zijn onderzoek op fundamentelere gevolgen van digitalisering en kwam hij tot een baanbrekende conclusies. 

1280px-Viktor_Mayer-Schönberger_(1)

 

English:

Data is the new money

Reinventing Capitalism in the Age of Big Data

Our economy is entering a new era with a new form of capitalism in which data are not only worth a lot of money, but will also replace it.

That is the claim of Viktor Mayer-Schönberger and Thomas Ramge (The Economist) in their book Reinventing Capitalism in the Age of Big Data (the Dutch translation De Data-Economie (Maven Publishing) will appear on January 21st). Their book is a new landmark in economic literature.  

What is the origin of prosperity and how is it distributed? In the nineteenth century, Karl Marx tried to answer these questions in Capital. Mayer-Schönberger and Ramge deal with exactly the same questions but their answers differ completely. Data-driven marketplaces such as Uber, Airbnb and Google will take over our economy and be a threat to traditional banks and multinational corporations. Data will replace money as a means of communication and that will lead to a more equal distribution of prosperity worldwide.

Of course there are new challenges ahead. How to deal with the growing power of digital marketplaces? Will financial districts become data district instead? Mayer-Schönberger will give his provocative view on the future of corporations, marketplaces and the financial world.

With Ger Baron, Maxim Februari and Viktor Mayer Schönberger.

Ger Baron is the Chief Technology Officer of the City of Amsterdam. His professional career started at Accenture, where he worked as an analyst in the consulting department. In 2007, he was hired by Amsterdam Innovation Motor (AIM) in the role of project manager, specifically to develop and enhance the role of ICT. Baron was responsible for starting up the Amsterdam ICT-cluster and he initiated several projects in public-private partnership. Among these were a number of projects related to the development of Amsterdam’s Smart City initiative. Currently, Mr Baron is responsible for innovation, R&D and innovation partnerships within the City of Amsterdam. In addition, he serves as president of the City Protocol Society.

Maxim Februari is a jurisprudence philosopher and a writer, his most recent novel is 'Klont' a novel about humanity and data.

Viktor Mayer-Schönberger is professor Internet Governance at Oxford University and will speak tonight about the growing power of data at the expense of the power of money.

They will talk with moderator Hella Hueck.

 

Organisatie: Rode Hoed en Maven Publishing


Bel me terug Stel een vraag