Nl En print deze pagina

Wo 21 feb 2018

  • Zaal
    Oosterhuiszaal
  • Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
 
Terug naar overzicht

Eerste Banning Lezing door Lodewijk Asscher

De avond begint met een kort debat tussen de vier genomineerden voor de Banning Prijs 2018. Hieraan aansluitend zal juryvoorzitter Jet Bussemaker de winnaar van de Banning Prijs 2018 bekend maken. Na de prijsuitreiking zal Lodewijk Asscher zijn lezing uitspreken.

De Banning Lezing is een initiatief van de Banning Vereniging en bedoeld om de discussie over waarden, levensovertuiging en sociaaldemocratie een nadere impuls te geven. De lezing wordt om het jaar uitgesproken na de uitreiking van de welbekende Banning Prijs. Dit jaar verzorgt Lodewijk Asscher de eerste Banning Lezing in de Rode Hoed. Daarmee is een nieuwe traditie geboren.

21 februari is de geboortedag van Willem Banning (1888-1971). Banning was als 'rode dominee' een van de grondleggers van het religieus geïnspireerde socialisme in Nederland en mede-oprichter van de Partij van de Arbeid in 1946. Als haar belangrijkste ideoloog gedurende de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw drukte Banning zijn stempel op de beginselprogramma's van 1947 en 1959. Vanaf 1939 was hij lange tijd redacteur van Socialisme en Democratie, het blad van het wetenschappelijk bureau van de partij.

Banning bepleitte een niet-materialistisch, humanistisch, vrijzinnig en democratisch socialisme dat een sterke nadruk legt op de cultuur en op bindende normen zoals rechtvaardigheid, gemeenschap, verantwoordelijkheid en solidariteit. Individu en gemeenschap waren voor Banning onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het 'personalisme' of personalistisch socialisme dat hij in navolging van Franse sociaal-christelijke denkers omarmde, stond voor de vrije ontplooiing van individuen in solidaire gemeenschappen. Dit personalisme stond volgens Banning haaks op het economisch liberalisme en 'anarchistische' individualisme. In ons eigen tijdperk zijn Bannings morele appel, zijn nadruk op cultuur en zijn oproep tot gemeenschapszin meer dan ooit relevant.

Meer informatie? Mail naar info@banningvereniging.nl.

Organisatie: Banning Vereniging


Bel me terug Stel een vraag