Nl En print deze pagina

Zo 28 mei 2017

  • Zaal
    Oosterhuiszaal
  • Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
 
Terug naar overzicht

Socrateslezing Hedy d'Ancona

Er is een land waar ouderen willen wonen

TAGS: Lezing

Zijn ouderen alleen maar sociaal-economische lastposten of blijven we ze als volledig mens zien, in kwetsbaarheid en behoefte aan zelfstandigheid? Op zondagmiddag 28 mei houdt Hedy d'Ancona de Socrateslezing (vanaf 15:00 uur) in de Rode Hoed onder de titel Er is een land waar ouderen willen wonen: een pleidooi voor de emancipatie van ouderen. Naast de lezing is er een debat onder leiding van Hadassah de Boer.

In een tijd waar ouderen politiek-maatschappelijk soms voornamelijk sociaal-economische lastposten lijken en zorginstellingen vaak negatief in het nieuws zijn, is een nieuwe visie op de laatste fase van het leven, ouderen en ouderenzorg nodig. Een visie waarin ruimte is voor menselijke waardigheid en waarin recht wordt gedaan aan de behoefte aan zelfstandigheid.

Dat betekent dat we elkaar moeten blijven zien als volledig mens en volwaardig lid van de samenleving. Het Humanistisch Verbond vindt het essentieel met zorg naar elkaar om te zien en aandacht te hebben voor kwetsbare mensen. Die wederzijdse aandacht boort vaak onverwachte krachten aan en laat mensen in hun waarde.

Zinvol leven
Hedy d'Ancona heeft als oud-minister, feministe en initiatiefneemster van Uit vrije wil niet alleen een visie op een zinvol leven in alle fasen, maar is daar zelf het levende voorbeeld van. Tijdens haar Socrateslezing zal ze een lans breken voor zinvol ouder worden en strijden voor de emancipatie van de oudere. Vervolgens gaat ze daarna onder leiding van haar dochter Hadassah de Boer in gesprek met deskundigen en publiek.

Programma
Vanaf 14:15 Ontvangst Rode Hoed. U krijgt een koffie of thee aangeboden.
15.00-16:45 Programma lezing en nagesprek
16:45 Borrel

Over Hedy d'Ancona
Jarenlang was Hedy d'Ancona (79, socioloog en sociaal demograaf) actief voor de Partij van de Arbeid, als staatssecretaris, minister, lid van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement. Als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was zij onder meer belast met volwasseneneducatie, arbeidsomstandigheden en emancipatiezaken. In het kabinet-Lubbers III was zij van 1989 tot 1994 minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Tevens richtte zij met anderen het feministisch maandblad Opzij op, waarvan zij van 1972 tot 1981 hoofdredactrice was. Daarnaast was ze in 1978 medeoprichtster en vicevoorzitster van Man Vrouw Maatschappij.

Hedy d'Ancona zit onder veel meer in het Comité van Aanbeveling van het Nederlands Sociaal Forum en sinds 2017 van de Studiekringen50Plus.

Zij bekleedt een bestuursfunctie in Een Ander Joods Geluid.

Zij was in 2010 één van de initiatiefneemsters was van het Burgerinitiatief Uit vrije wil, dat zich sterk maakt voor euthanasie bij voltooid leven.

De Socrateslezing 
De Socrateslezing wordt sinds 1984 jaarlijks georganiseerd door het Humanistisch Verbond. De lezing geeft commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een humanistisch perspectief. Lees meer over voorgaande edities op: http://www.humanistischverbond.nl/socrateslezing 

Deze Socrateslezing is mede mogelijk gemaakt door Van Betekenis tot het Einde.

Beeld: Koos Breukel

Organisatie: Humanistisch Verbond


Bel me terug Stel een vraag