Nl En print deze pagina

Di 21 feb 2017

  • Zaal
    Oosterhuiszaal
  • Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
 
Terug naar overzicht

Naar een houdbaar wereldvoedselsysteem

De rol van geld

TAGS: It's the food, my friend!

Deze nieuwe, 8ste serie landbouw- en voedseldialogen heeft als hoofdthema “De transitie van ons voedselsysteem: vernieuwers aan het woord.” We geven ruimte aan inspirerende denkers en doeners die het grotere plaatje zien en oplossingen zien of al in praktijk brengen.

Een avond over de sturende rol van het geldsysteem. Banken en andere financiële instellingen worden gewantrouwd. De markt is winst-, niet waardengedreven. Daardoor holt ze het Systeem Aarde steeds verder uit. Hoe werkt dat mechanisme? Naast banken voeren toeleveranciers, verwerkers en handel de regie over de landbouw. Om ons voedselsysteem ‘veerkrachtig en volhoudbaar’ te maken zoeken boeren en burgers naar nieuwe verbindingen. Kan deze beweging – net als de beweging voor duurzame energie, die begon met burgers die zonnepanelen en windmolentjes neerzetten – zorgen voor een omwenteling?

Sprekers:
• keynote: prof. Klaas van Egmond, Universiteit Utrecht, over relaties tussen markteconomie en het voedselsysteem
Peter Blom, CEO Triodosbank, over True Cost Accounting, crowd funding en nieuwe rollen voor banken.
Geert van der Veer, Stichting Herenboeren Nederland, over nieuwe verbindingen tussen boer en burger en natuurinclusief grondgebruik

Gespreksleider: Felix Rottenberg

16food-mw16030 

Over Klaas van Egmond
Klaas van Egmond is hoogleraar Environmental Sciences and Sustainability aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar milieueffecten, milieubeleid en de werking van ons financieel-economische bestel. Eerder was hij directeur van het Milieu en Natuurplanbureau (nu Planbureau voor de Leefomgeving) en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij is initiatiefnemer en actief lid van het Sustainable Finance Lab en auteur van een boek over duurzame economie onder de titel ‘Een kwestie van beschaving’. Hij zal deze avond inzoomen op de effecten van het financiële systeem op het landbouw- en voedselsysteem, o.a. via land grabbing.

Klaas van Egmond. Beeld Michiel Wijnbergh

©Michiel Wijnbergh

 

Volgende debatten
In de volgende drie avonden onderzoeken we de sociale transitie en paradigmaveranderingen in de wetenschap - zowel in de landbouw als in onze visie op gezondheid. Op de slotzaterdag zoeken we verbindingen tussen vernieuwers en enkele grote mainstream spelers in actieve dialoog met de zaal. Met als rode draad de transitie naar een gezond, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem - met een evenwicht tussen menselijke behoeften en de draagkracht van de aarde.

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg in samenwerking met de Rode Hoed. Partner: Youth Food Movement


Bel me terug Stel een vraag