Nl En print deze pagina

Ma 30 jan 2017

  • Zaal
    Oosterhuiszaal
  • Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
 
Terug naar overzicht

Schopenhauer, Nietzsche, en de muziek

Duo hoorcollege #1

TAGS: Hoorcollege

Zowel Arthur Schopenhauer (1788-1860) als Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn in hun filosofisch denken diep door de muziek beïnvloed. Op deze twee avonden zal filosoof en hoogleraar Herman Philipse eerst de denkbeelden van Schopenhauer (30 januari) en Nietzsche (20 februari) uiteenzetten en in hun tijd plaatsen. Vervolgens buigt componist, schrijver en voormalig directeur van het Nederlands Kamerkoor Leo Samama zich over de manier waarop elk van hen zich met de muziek heeft bezig gehouden, als filosofen vanzelfsprekend, maar evenzeer als liefhebbers en kenners van de muziek.

Arthur Schopenhauer (30 januari 2017)

Voortbordurend op Kant maakt Schopenhauer in zijn hoodfwerk een onderscheid tussen de door ons voorgestelde wereld en de wereld op zichzelf, die ten diepste een blinde wil zou zijn. Het menselijk leven, door deze wil gedreven, is volgens Schopenhauer een tranendal, waarvan alleen de muziek en de moraal ons tot op zekere hoogte kunnen verlossen. Pas in het Nirwana worden we van onze levensdrang bevrijd.

Friedrich Nietzsche (20 februari 2017)

Oorspronkelijk diep onder de indruk van Schopenhauer, keert Nietzsche zich in de ontwikkeling van zijn denken al spoedig tegen diens pessimistische wereldbeschouwing. Hoofdlijnen in Nietzsches werk zijn een kritiek op de Christelijke moraal, die hij door een Herrenmoral wil vervangen, en de diagnose dat God gestorven is in de Europese cultuur. Onder invloed van Schopenhauer ontwikkelt hij de doctrine dat de gehele natuur gedreven wordt door een machtswil.

Over de sprekers:

Leo Samama is componist, schrijver,docenten voormaligdirecteur van het Nederlands Kamerkoor. Na zijn studie muziekwetenschappen doceerde hij o.a. aan de Universiteit Utrecht en de Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Hij heeft meerdere composities op zijn naam staan. Eerder verschenen van hem de onder andere het hoorcollege: Klinkende geschiedenis. Zijn meest recente publicatie is De zin van muziek.

Herman Philipse is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason verschenen.

Organisatie: Home Academy i.s.m. Rode Hoed


Bel me terug Stel een vraag