Nl En print deze pagina
Democratisch Nederland?
Geloven in democratie

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar wat een hoogtijdag moet zijn voor onze democratie lijkt een verplicht nummer geworden. De vraag of we nog geloven in onze democratie wordt steeds vaker en met steeds meer nadruk gesteld. Op 27 februari gaan we op zoek naar een antwoord op die vraag. lees meer

Toegang: €5 en gratis voor leden van Banning Vereniging (aanmelden verplicht via link in de tekst)

Wat zijn je idealen waard?
Bloeiklas van de Kwekerij

We behoren in Nederland tot de rijkste en gelukkigste mensen van de wereld, maar we lijken in moreel opzicht steeds armoediger geworden. Ondanks alle expertise kunnen we niet voorkomen dat ons werk steeds meer wordt bepaald door waarden als concurrentie, efficiëntie, nut en zelfredzaamheid. De hoogste tijd voor een avond over de noodzaak van 'moreel kapitaal'. lees meer

Toegang: € 15,-

Wil de echte expert opstaan?

Gezonde voeding, de opwarming van de aarde en het vaccineren van je kinderen; in veel controversiële kwesties concurreert wetenschappelijke informatie met (online in overvloed beschikbare) meningen van zelfbenoemde experts en ervaringsdeskundigen. Iedere burger vormt in het woud van vaak tegenstrijdige informatie zijn eigen oordeel en het keurmerk 'wetenschappelijk' is daarbij lang niet altijd doorslaggevend.  lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Onbekend bemind
Interviews met Onbekende Nederlanders

We hebben eigenlijk geen idee van de mensen met wie we in de stad wonen. Maar iedereen heeft een verhaal, zielenroerselen, blijdschappen, angsten, liefdes, familie. In Onbekend bemind worden twee onbekende mensen ieder dertig minuten geïnterviewd door Corine Koole en Ronit Palache. lees meer

Toegang: Gratis

Ekklesia Amsterdam

De Ekklesia Amsterdam komt iedere zondag samen om 11 uur in de Rode Hoed. Iedereen is welkom. Thema deze week is 'Ballingschap'. De toespraak wordt verzorgd door Huub Oosterhuis. Er is een crèche en een kinderkring lees meer

Toegang: Gratis
  • zo 5 maart
  • Aanvang: 11:00 uur/ Oosterhuiszaal
  •  

Rust in de ratrace
Bloeiklas van de Kwekerij

Amper wakker en je grijpt alweer naar je smartphone. Twee deadlines en vanavond een feestje waar je niet gemist kan worden. Net buiten of billboards, gekke toeristen en het drukke verkeer slokken je aandacht alweer op. Wie zit er tegenwoordig nog vier jaar remi op een zolderkamertje te studeren? We leren, werken, chillen en netwerken de hele week door, maar hoe houd je je hoofd koel en je ziel vredig? Hoe vind je rust in de drukte van Amsterdam? lees meer

Toegang: € 15,-

CIDI Midden-Oosten Verkiezingsdebat

Na vier jaar zal de Nederlandse kiezer zich dit jaar weer uitspreken over de koers van de politiek. Tijdens de afgelopen regeerperiode zijn niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland en zeker in het Midden-Oosten, de verhoudingen stevig veranderd. Dat nodigt uit tot debat. lees meer

Toegang: € 5,-

Nog één keer dan: The Sixties
Bert Keizer kiest

In 1960 was de boel nog goed op orde: God in de hemel, de paus in Rome, de burgemeester in het stadhuis, de koningin in Soestdijk. Zelfs de dood had een duidelijke plek: je lichaam naar het kerkhof, je ziel naar het hiernamaals. Mr G.B.J. Hiltermann legde elke week uit hoe de wereld in elkaar zat. De Amerikanen waren onze bevrijders, Bing Crosby en Cliff Richards waren geweldig. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Het Grote Jongerendebat
Met Amsterdamse kandidaat-Kamerleden

Wat willen jonge Amsterdammers van de politiek? Wat willen zij dat Amsterdamse Kamerleden voor hen uit het vuur gaan slepen in Den Haag? Jongeren uit alle lagen van de Amsterdamse bevolking gaan op deze avond over hun ideeën, wensen en verwachtingen voor het volgende kabinet in discussie met kandidaat-Kamerleden uit Amsterdam.  lees meer

Toegang: Gratis
  • vr 10 maart
  • Aanvang: 20:00 uur/ Oosterhuiszaal
  •  

Zes runners up drie dagen voor de verkiezingen
Volkskrant op Zondag

Krijgt Nederland Rutte III of wordt alles anders? Welk Nederland staat de grootste politieke partijen, naar huidig zeteltal in de Tweede Kamer, voor ogen?  lees meer

Toegang: € 7,50
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 6,50

Alles Flex? Over (on)zekerheid
Bloeiklas van de Kwekerij

Onzekerheid is de nieuwe zekerheid. Hoe benut je de mogelijkheden van flexibiliteit en vrijheid? En waar ligt de grens? Tijdens deze bloeiklas verkennen we de krachten achter de vloeibare samenleving en onderzoeken we de gevolgen op onze identiteit en werklust. Hoe komen we tot nieuwe zekerheid? lees meer

Toegang: € 15,-

Van boerencrisis naar boeren met toekomst
Sociale transitie *gewijzigde aanvangstijd *

Het aantal boeren neemt door schaalvergroting en mechanisering al decennia snel af. Hoe lang gaat dat nog door en wie zijn de boeren van de toekomst? Gaan we naar een volledige tweedeling met enerzijds megabedrijven en anderzijds bedrijven die volledig 'vermaatschappelijken'? lees meer

Toegang: € 12,-
Studenten en Trouw-lezers, € 7,-

500 jaar Reformatie
Luther: Reformatorische rebel

Op 31 oktober wordt op tal van plaatsen de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis herdacht: de Reformatie. Uit deze zestiende-eeuwse beweging die brak met de door de paus geleide kerk van Rome zijn de protestante kerken ontstaan. De kerkscheuring liet ook onuitwisbare sporen na op maatschappelijk, politiek en cultureel terrein. lees meer

Toegang: € 11,50
Passe-partout, € 19,50

Onbekend bemind
Interviews met Onbekende Nederlanders

We hebben eigenlijk geen idee van de mensen met wie we in de stad wonen. Maar iedereen heeft een verhaal, zielenroerselen, blijdschappen, angsten, liefdes, familie. In Onbekend bemind worden twee onbekende mensen ieder dertig minuten geïnterviewd door Corine Koole en Ronit Palache. lees meer

Toegang: Gratis

Leren van de natuur
Transitie in de wetenschap

De landbouw, vooral ook de vleesproductie, draagt steeds meer bij aan problemen als klimaatverandering, waterschaarste, bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Kunnen we die trend omkeren? lees meer

Toegang: € 12,-
Studenten en Trouw-lezers, € 7,-

Durf te falen!
Bloeiklas van de Kwekerij

We leven in een maatschappij van winnaars. Onze successen delen we graag. Het is veel moeilijker om open te zijn over wat steeds niet lukt of waarbij je een keiharde flater sloeg. Waarom vinden we het zo moeilijk om te falen? Wat gebeurt er als je de controle loslaat? Een ode aan alle missers, tekortkomingen en flops. lees meer

Toegang: € 15,-

Daphne op Dinsdag

Na meer dan 20 jaar is er eindelijk weer een talkshow in de Rode Hoed: Daphne Bunskoek ontvangt maandelijks gasten uit de actualiteit, kunst en cultuur. In rubrieken als Het Debuut, De Idealist en De Spreekbeurt schuiven de interessantste mensen aan, of ze nou bekend zijn of niet. lees meer

Toegang: € 12,50
Aanbieding bezoekers Café de Nieuwe Liefde:, € 11,50

Nieuw Licht op opvoeden
Daan Roovers over Rousseau en het Jeugdjournaal

Alles is goed zoals het uit de handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in de handen van de mens', schreef Rousseau in zijn Emile, où de l'Education uit 1762, waarschijnlijk het beroemdste boek over opvoeding ooit. Laat het kind vooral kind zijn, en bescherm het zoveel mogelijk tegen de grote-mensenwereld, is zijn boodschap. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Hoe verspeel je je leven?
Bloeiklas van de Kwekerij

Hoe vaak speel jij? In tijden van hevige concurrentie is voor spelen steeds minder plek. Ons werk, relaties en vrije tijd: alles in het leven moet nuttig zijn. Hoe verander je van een homo economicus in een homo ludens? lees meer

Toegang: € 15,-

Zevende Kousbroeklezing door Maarten Asscher
‘De geboorte van een ruïne’

Op vrijdag 7 april om 20.00 uur spreekt essayist, boekhandelaar en columnist Maarten Asscher de zevende Kousbroeklezing uit onder de titel ‘De geboorte van een ruïne’. lees meer

Toegang: € 12,50
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 11,-

Naar een gezonder voedselaanbod
Positive Health

Een nieuwe bredere definitie van gezondheid, Positive Health, gaat niet louter uit van lichamelijke gezondheid, ofwel ontbreken van ziekte, maar ook van iemands welbevinden en regie over het eigen leven, verdeeld over zes levensdomeinen. Minder gericht op controle, meer gericht op adaptatie.  lees meer

Toegang: € 12,-
Studenten en Trouw-lezers, € 7,-

500 jaar Reformatie
Luther: het nieuwe Europa

Op 31 oktober wordt op tal van plaatsen de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis herdacht: de Reformatie. Uit deze zestiende-eeuwse beweging die brak met de door de paus geleide kerk van Rome zijn de protestante kerken ontstaan. De kerkscheuring liet ook onuitwisbare sporen na op maatschappelijk, politiek en cultureel terrein. lees meer

Toegang: € 11,50
Passe-partout, € 19,50

Onbekend bemind
Interviews met Onbekende Nederlanders

We hebben eigenlijk geen idee van de mensen met wie we in de stad wonen. Maar iedereen heeft een verhaal, zielenroerselen, blijdschappen, angsten, liefdes, familie. In Onbekend bemind worden twee onbekende mensen ieder dertig minuten geïnterviewd door Corine Koole en Ronit Palache. lees meer

Toegang: Gratis

Nederland gidsland in de transitie van voedselsystemen?
It's the food, my friend!

De klimaatproblematiek gaat veel eisen van ons landbouw- en voedselsysteem en van de onze voedselconsumptie. Nederland geldt voor veel mensen als agrarisch gidsland. We zijn 's werelds tweede exporteur van landbouwproducten, waaronder pootaardappelen, zaden, groenten, vlees en zuivel. Daarnaast zijn we een grote speler in apparatuur zoals melkrobots en vooral ook in kennis. Uit alle werelddelen komen studenten naar Wageningen. lees meer

Toegang: € 20,-
Studenten en Trouw-lezers, € 12,-

Haperende Hersenen
Bert Keizer kiest

De eeuwenoude vraag over hoe bewustzijn ontstaat uit levenloze stof is nog altijd niet beantwoord. Veel mensen denken dat we vlakbij de ontknoping zijn door de vorderingen in hersenonderzoek. Een begrijpelijk misverstand, maar de kloof tussen anatomische structuur en de inhoud van een gedachte is nog altijd niet overbrugd. De precieze oversteek van stof naar geest nog altijd onbegrepen. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Onbekend bemind
Interviews met Onbekende Nederlanders

We hebben eigenlijk geen idee van de mensen met wie we in de stad wonen. Maar iedereen heeft een verhaal, zielenroerselen, blijdschappen, angsten, liefdes, familie. In Onbekend bemind worden twee onbekende mensen ieder dertig minuten geïnterviewd door Corine Koole en Ronit Palache. lees meer

Toegang: Gratis


Bel me terug Stel een vraag