Nl En print deze pagina
Ekklesia Amsterdam

De Ekklesia Amsterdam komt iedere zondag samen om 11 uur in de Rode Hoed. Iedereen is welkom. Thema deze week is 'Midzomerdienst'. De toespraak wordt verzorgd door Alex van Heusden. Er is een crèche en een kinderkring. lees meer

Toegang: Gratis
  • zo 30 juli
  • Aanvang: 11:00 uur/ Oosterhuiszaal
  •  

Is er een alternatief economisch model?
Een ethische kijk op economie

Welke wegen lagen open voor de macro-economische wetenschap in het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw? Tachtig jaar geleden waren talrijke ethische elementen in economische theorieën voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan het baanbrekende werk van Keynes. Tot de dag van vandaag is de weg naar een zinvollere economische wetenschap en economische politiek niet ingeslagen. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Spiegelpaleis Europa
De Griekse bakermat van Europa

Het Oostelijke Middellandse Zeegebied is het centrum van de wereld wanneer de Grieken zich als huizenbouwers afzetten tegen de nomadische barbaren. Belangrijke verhalen die nog steeds onderdeel uitmaken van de Europese identiteit ontstaan in deze tijd. Over de overmoedige Daedalus en zijn zoon Icarus en over Odysseus die na de Trojaanse oorlog nog jaren rondzwierf. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Is er een alternatief economisch model?
oude ideeën in de mode

Wat is een alternatief model voor de economie? En kan zo'n alternatief serieus genomen worden door experts. Traditioneel lossen we problemen op door te rekenen of rapporten te schrijven. Dat werkt niet voor de complexe problemen in een geglobaliseerde, gedigitaliseerde wereld. De oplossing daarvan kun je niet vaststellen, maar moet je ontdekken. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Spiegelpaleis Europa
Het voortleven van Rome en de hoge Middeleeuwen

Na de val van het Romeinse Rijk ziet Europa zich als Christelijk baken van recht en orde tegenover de barbaarse islam. Later, tijdens de hoge Middeleeuwen, komen Kunst en Wetenschap tot bloei, ontstaan steden met universiteiten, academies en kathedralen. Het centrum van Europa ligt in West-Europa en ziet zichzelf als tegenpool van de achtergebleven natuurvolkeren en de tirannieke monarchieën van Oost en Zuid-Europa. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Is er een alternatief economisch model?
De riskante gok van 2008

Na de financiële crisis van '08 heeft de ECB een verkeerd en riskant beleid gevoerd en doet dat nog steeds. In dit derde college gaan we het alternatieve economische model concreet toepassen op de financiële crisis van 2008 en het beleid van de Europese Centrale Bank. Met dit experiment worden de contouren van een andere economie geschetst.  lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Spiegelpaleis Europa
Glorie en zondeval én crisis

In de periode tussen 1750 en 1950 bloeit het Europese zelfbewustzijn aanvankelijk enorm. Onder andere vanuit London wordt bijna de hele wereld veroverd. Later ontstaat juist een pessimistisch tegengeluid: van Livingstone via Dr. Jekyll and Mr. Hyde naar Dracula en Heart of Darkness. De beide Wereldoorlogen zorgen voor nog meer trauma's en ontgoocheling. Het Europese zelfbeeld ligt aan scherven. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Slotdebat: Is er een alternatief economisch model?
Einde van globalisering?

Is het perspectief op vooruitgang ernstig aangetast? In het laatste college is de vraag of er een einde moet komen aan de globalisering. Het antwoord zal anders zijn dan doorgaans van economen wordt gehoord. Na afloop reageert Harry Garretsen op dit college en volgt er een discussie geleid door Conny Dorrestijn tussen Harry Garretsen en Lex Hoogduin. lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-

Spiegelpaleis Europa
Euro-cool en de actualiteit

Europa hervindt zich na 1960 als continent van de intellectuele, morele en artistieke avant-garde, gecentreerd in Parijs en andere hoofdsteden. De antipool is Amerika. Dat zelfbewustzijn duurt tot de millenniumwisseling. Dan volgt een nieuwe periode van intellectuele crisis van Euroscepsis, populisme en identity politics. Kan Europa nog inspireren? Kunnen we ons nog met Europa vereenzelvigen? lees meer

Toegang: € 11,-
(CJP/studenten/ Stadspas/65+), € 10,-


Bel me terug Stel een vraag