Nl En print deze pagina
It's the food, my friend! - Waarheen met ons voedselsysteem?

It's the food, my friend! - Waarheen met ons voedselsysteem?

Voor de achtste maal in successie komt er volgend voorjaar een serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend!  Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel.

Wilt u alle verslagen van het afgelopen seizoen terug lezen?
Dat kan door hier te klikken.

Na het recente klimaatakkoord in Parijs zei klimaatonderzoeker prof. Pier Vellinga: ‘Wat betreft fossiele brandstof is de pap gestort en gaan we de komende decennia naar hernieuwbare energiebronnen. Nu moet alle aandacht naar het robuust en ecologisch houdbaar maken van ons voedselsysteem.’ Onderzoek, bedrijfsleven, overheid en burgers zullen daarin samen moeten optrekken.

Wereldwijde ontwikkelingen beïnvloeden ons landbouw- en voedselsysteem en omgekeerd. Denk aan vluchtelingenstromen, protesterende en massaal uittredende boeren, maatschappelijke onvrede over dierenwelzijn, stijgende zorgkosten, teruglopende bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, en klimaatverandering. Wat is onze visie daar op? Hoe beweeglijk moet ons voedselsysteem zijn?  
De nieuwe, vijfdelige debatserie staat in het teken van de overgang naar een ander voedselsysteem. En van wetenschappelijke inzichten die hierbij helpen. We trappen op 29 februari 2016 af met een avond over onze veranderende voedselcultuur en onze relatie met vlees. We eindigen op zaterdag 21 mei met een slotprogramma waarin we met een keur aan deskundigen, praktijkmensen en staatssecretaris Martijn van Dam zoeken naar concrete kansen voor vernieuwing en vernieuwers.

Het wordt steeds duidelijker dat we wereldwijd meer ecologisch verantwoord voedsel moeten gaan produceren. Voedsel dat gezond is en voor iedereen beschikbaar. Om dat op de lange termijn zeker te stellen, is een transitie nodig. Wie om zich heen kijkt, ziet daarvoor al hoopvolle aanzetten.

Nederland speelt een cruciale rol in het wereldvoedselsysteem. Wereldwijd hebben we belangrijke posities in de handel, de import en export van voedsel, kennis en technologie, en de veredeling van gewassen en vee. Welke rol willen we spelen in de transitie?
 
De nieuwe debatreeks vindt plaats tijdens het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie, en de zoektocht van de overheid naar een voedselagenda n.a.v. het rapport Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.


Programma

Openingsavond maandag 29 februari, 20:00-22:00 uur
Landbouwcultuur, vlees en ethiek

Hoe is onze kijk op landbouw en voedsel door de eeuwen heen en in de laatste decennia veranderd en hoe evolueert zij verder? We bekijken dit vraagstuk in ethisch, cultureel en religieus perspectief. Wat zijn de gevolgen van bodemerosie en klimaatverandering voor onze consumptie en voor de productie van vlees en ander voedsel? Wie zijn de ‘cultuurdragers’ van deze omslag? Kunnen we de noodzakelijke veranderingen mentaal bijbenen? Wat vraagt dat van ons? Wat kunnen bedrijfsleven en overheid doen?

Keynote spreker:
- prof. Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof, Wageningen Universiteit
Reacties van:
- Lotte Wouters, duurzame catering voor evenementen
- Tjeerd de Groot, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
- Jaring Brunia, melkveehouder, natuurboer

Tweede avond maandag 14 maart, 20:00-22:00 uur
Vluchtelingen, landbouw en voedsel

Europa heeft te maken met een groeiende stroom vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika. De belangrijkste oorzaken zijn burgeroorlogen en armoede, gecombineerd met een snelle bevolkingsgroei en geopolitieke belangen. Maar er is nog een derde, onderbelichte oorzaak: verval van de landbouw en voedselgebrek.
Welke rol spelen landbouw, voedsel, erosie, water, klimaat en bevolkingsgroei in deze problematiek? Welke invloed hebben het Europese landbouwbeleid, het handelsbeleid en ontwikkelingsbeleid daar op? Wat kunnen we vanuit de Europese Unie doen om de boeren in deze regio’s weer perspectief te geven?

Keynote spreker:
- dr. Henk Breman, agrobioloog, consultant van o.a. Afrikaanse regeringen
Reacties van:
- Bram van Ojik, migratiegezant ministerie van Buitenlandse Zaken
- Edie Mukiibi, Uganda, vice president Slow Food International
- Mohammad al Haj Ali, groenteteler en vluchteling uit Syrië

Derde avond dinsdag 29 maart, 20:00-22:00 uur
Voedsel, gezondheid en gedrag

De belangstelling voor gezonde voeding is, mede als gevolg van de toename van welvaartsziekten, sterk toegenomen. De laatste jaren is er ook meer interesse voor de effecten van voeding op ons gedrag en onze arbeids- en leerprestaties. Voorbeeld: voedingsexperimenten in gevangenissen hebben opmerkelijke resultaten opgeleverd bij het terugdringen van agressie. Wat kunnen we hier zelf mee, privé, op ons werk, in zorginstellingen, in de opvoeding en in het onderwijs?

Keynote spreker:
- dr. Gert Schuitemaker, orthomoleculair apotheker, auteur boeken over voeding en gedrag en hoofdredacteur van “Fit met Voeding”
Reacties van:
- dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie, Wageningen Universiteit
- dr. Ap Zaalberg, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vierde avond dinsdag 19 april, 20:00-22:00 uur
Bacteriën als vrienden in de voedselketen

Ze zijn te klein voor het menselijk oog, maar bacteriën spelen een cruciale rol in ons leven en in de voedselketen. Ten goede en ten kwade. Dat speelt in alle schakels van de voedselketen: de bodem, gewassen, de veehouderij, de voedselbewerking en niet te vergeten de voedselvertering in onze darmen.
Wat zijn de nieuwste inzichten over bacteriën als partners in de voedselketen? Kunnen we pathogene, al dan niet resistente bacteriën bestrijden met andere bacteriën? Hoe zorgen we voor goede balansen in de bodem, de veestapel en ons eigen lichaam, zodat bacteriën vaker onze partners worden?

Keynote sprekers:
- prof. Wim van der Putten, NIOO en Wageningen Universiteit
- prof. Huub Savelkoul, Wageningen Universiteit
Reacties van:
- dr. Sandra de Weert, Koppert B.V.
- dr. Constance Schultsz, medisch microbioloog Amsterdam Medisch Centrum AMC

Slotdebat zaterdag 21 mei 11:00 -15:30 uur
Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem

We maken de balans op en gaan op zoek naar handelingsperspectieven voor overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers en anderen?  In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen? Hoe integreren we economie, ecologie, gezondheid en klimaat? Hoe komen we tot gezondere voedingspatronen in gezinnen, scholen, ziekenhuizen en bedrijven?

Met diverse praktijkcases en onder anderen:
- prof. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar Wageningen Universiteit: Waarom is transitie van de landbouw en onze voedingspatronen urgent en wat zijn speerpunten?
- Gijs Kuneman, directeur CLM Onderzoek en Advies over duurzaamheidsprestaties van verschillende landbouwsystemen
- Gerard Kramer, van Blonk Consultants over het menu van de toekomst
- Joszi Smeets, directeur Youth Food Movement
- Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg in samenwerking met de Rode Hoed
Bel me terug Stel een vraag