Nl En print deze pagina
It's the food, my friend! - Vernieuwers aan het woord

It's the food, my friend! - Vernieuwers aan het woord

Voor de achtste maal in successie komt er volgend voorjaar een serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel.

Wilt u alle verslagen van het afgelopen seizoen terug lezen?
Dat kan door hier te klikken.

Landbouw en voedsel worden steeds vaker in verband gebracht met grote maatschappelijke problemen zoals verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, sociale desintegratie en zowel honger als welvaartsziekten.

In deze nieuwe, 8ste serie landbouw en voedseldialogen geven we ruimte aan denkers en doeners die het grotere plaatje zien en oplossingen zien of al in praktijk brengen.

Het goede nieuws is dat wat goed is voor onze gezondheid - een gevarieerd voedselpatroon gebaseerd op vers voedsel met beperkt dierlijk eiwit – veelal ook goed is voor onze planeet.

Deze reeks is bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals. De debatten worden geleid door Felix Rottenberg.

16food-mw16030

Programma

Openingsavond dinsdag 21 februari, 20:00-22:00 uur
Naar een houdbaar wereldvoedselsysteem: de rol van geld


Banken en andere financiële instellingen worden gewantrouwd. De markt is winst-, niet waardengedreven. Daardoor holt ze het Systeem Aarde steeds verder uit. Hoe werkt dat mechanisme? Naast banken voeren toeleveranciers, verwerkers en handel de regie over de landbouw. Om ons voedselsysteem 'veerkrachtig en volhoudbaar' te maken zoeken boeren en burgers naar nieuwe verbindingen. Kan deze beweging – net als de beweging voor duurzame energie, die begon met burgers die zonnepanelen en windmolentjes neerzetten – zorgen voor een omwenteling?

Sprekers:
• keynote: prof. Klaas van Egmond, Universiteit Utrecht, over relaties tussen markteconomie en het voedselsysteem
• Peter Blom, CEO Triodosbank, over True Cost Accounting, crowd funding en nieuwe rollen voor banken.
• Geert van der Veer, Stichting Herenboeren Nederland, over nieuwe verbindingen tussen boer en burger en natuurinclusief grondgebruik

Tweede avond dinsdag 14 maart, 19:00-20:45 uur
Van boerencrisis naar boeren met toekomst - sociale transitie
 

Let op: gewijzigde aanvangstijd:

I.vm. het televisiedebat aan de vooravond van de verkiezingen, start ons debat om 19:00 uur en eindigt het om 20:45 uur. Aansluitend kunt u tot 22:00 uur op het grote scherm het verkiezingsdebat volgen. Felix Rottenberg zal hierna met inleiders, zaal en een nog verrassende gast op het TV-debat reflecteren.

Het aantal boeren neemt door schaalvergroting en mechanisering al decennia snel af. Hoe lang gaat dat nog door en wie zijn de boeren van de toekomst? Gaan we naar een volledige tweedeling met enerzijds megabedrijven en anderzijds bedrijven die volledig 'vermaatschappelijken'? Zo ja, wat gebeurt er dan met familiebedrijven die hier tussenin zitten? Wat betekent het verlies van werkgelegenheid in de landbouw sociaal gezien voor de leefbaarheid en de cohesie van ons platteland? Waar liggen nieuwe kansen, ook voor de Tweede Kamer na de verkiezingen op 15 maart?

Sprekers:

• Cor Pierik, Centraal Bureau voor de Statistiek, presenteert actuele cijfers en trends
• keynote: Jeroen Candel (Wageningen UR) over Europese ontwikkelingen en de rol van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
• Herman en José Bongen-Hartemink, stoppende boer en boerin in Achterhoek, over wat het betekent om te stoppen
• Adrian Langereis, melkveehouder, Boerengilde, over een nieuw verdienmodel voor realistische en gezonde landbouw

Derde avond woensdag 22 maart, 20:00-22:00 uur
Leren van de natuur - transitie in de wetenschap


De landbouw, vooral ook de vleesproductie, draagt steeds meer bij aan problemen als klimaatverandering, waterschaarste, bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Kunnen we die trend omkeren? Steeds meer blijkt dat we moeten denken in levende, veerkrachtige systemen, niet in losse elementen. Kunnen we, in plaats van ziekten en plagen met chemie te bestrijden, met onze snel toenemende kennis over het leven de veerkracht van planten, dieren en ecosystemen versterken? Komt er ook een transitie in ons wetenschappelijke denken?

Keynote sprekers:
• Mark Shepard, New Forest Farm, Wisconsin, VS) over 'herstellende landbouw'
• prof. Marcel Dicke (Wageningen UR) over signaalstoffen van planten.

Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
• Louis Dolmans, Doornik Natuurakkers en oprichter 'Van Akker naar Bos' beweging
• Welmoed Deinum, studente Van Hall Larenstein, jonge boerin in Friesland


Vierde avond dinsdag 11 april, 20:00-22:00 uur
Positive Health: naar een gezonder voedselaanbod

Een nieuwe bredere definitie van gezondheid, Positive Health, gaat niet louter uit van lichamelijke gezondheid, ofwel ontbreken van ziekte, maar ook van iemands welbevinden en regie over het eigen leven, verdeeld over zes levensdomeinen. Minder gericht op controle, meer gericht op adaptatie. Ofwel hoe kun je de mogelijkheden en veerkracht van het individu versterken om de fysieke en mentale uitdagingen in het leven aan te kunnen? Welke voeding past daar bij en kan dat ook positief uitpakken voor de planeet? Hoe kunnen we daar al op jonge leeftijd mee beginnen, bijvoorbeeld vanuit de voedsellessen die door YFM en CBL worden bepleit? Wat kunnen lokale overheden hieraan bijdragen?

Keynote sprekers:
• Machteld Huber, Institute for Positive Health, met een nieuwe kijk op gezondheid en de rol van voedsel daarin
• Corné van Dooren, Voedingscentrum, over combi's van gezonde en duurzame voeding
Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
• Dr. Maurits de Brauw, chirurg o.a. maagverkleiningen, Slotervaartziekenhuis
• Coosje Dijkstra (Vrije Universiteit), over voeding in achterstandswijken
• Jorrit Kiewik, YFM, over voedsel in het onderwijs

Slotdebat zaterdag 13 mei 10:30 -16:00 uur
Nederland gidsland in de transitie van voedselsystemen?


De klimaatproblematiek gaat veel eisen van ons landbouw- en voedselsysteem en van de onze voedselconsumptie.
Nederland geldt voor veel mensen als agrarisch gidsland. We zijn 's werelds tweede exporteur van landbouwproducten, waaronder pootaardappelen, zaden, groenten, vlees en zuivel. Daarnaast zijn we een grote speler in apparatuur zoals melkrobots en vooral ook in kennis. Uit alle werelddelen komen studenten naar Wageningen.
Maar hoe houdbaar is deze exportpositie? En 'gidsen' we in de juiste richting ? Kan de landbouw bijdragen aan bodemherstel en klimaat door CO2 als organische stof in de bodem op te slaan?

We gaan in gesprek met hoofdrolspelers en vernieuwers, waarbij de zaal kan meediscussiëren en stemmen over verschillende stellingen:

Inclusief lunch en proeverij van 'vegetarisch vlees'.
In de lunchpauze kunt u ook uw 'voedselafdruk' laten berekenen door het Voedingscentrum

• Pieter Jelle Beers, HAS Hogeschool Den Bosch, over transitiemodellen
• Berry Marttin, bestuur Rabobank, over de rol van de bank in de wereldwijde landbouwtransitie
• Catharinus Wierda, Solidaridad, over duurzame landbouwtransitie inclusief kleine boeren
• Jaap Korteweg, Vegetarische Slager, over de transitie van dierlijk naar plantaardig vlees in de praktijk
• Marc Calon, voorzitter van de land- en tuinbouw organisatie LTO
• Annechien Ten Have, varkershouder en akkerbouwer
• Jaap Korteweg, Vegetarische Slager, over de transitie van dierlijk naar plantaardig vlees in de praktijk

Gespreksleider: Felix Rottenberg

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg in samenwerking met de Rode Hoed. Partner: Youth Food Movement. Mediapartners: dagblad Trouw en foodlog.nl
Bel me terug Stel een vraag