Nl En print deze pagina
Literatuurlijst

Literatuurlijst

Op deze pagina vindt u de literatuurlijst die samen is gesteld door rabbijn en publiciste Tamarah Benima voor de tiendelige hoorcollege reeks Jodendom. Een (cultuur)geschiedenis.

 

Voor alle colleges:

The Tora, A Modern Commentary, revised editie, red. W. Gunther Plaut, uitg. Union of American Hebrew Congregations

The Haftarah Commentary, revised editie, red. W. Gunther Plaut, uitg. Union of American Hebrew Congregations

College 1: Volk (9 september 2014)

The Chosen Few, How Education Shaped Jewish History, 70 – 1492, Maristella Botticini en Zvi Eckstein, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2012
The Jewish Century, Yuri Slezkine, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2004
Warum die Deutschen? Warum die Juden?, Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800-1933, Götz Aly, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2012
The Jewish Gospels, Daniel Boyarin, The New Press, New York, 2012

College 2: Rechtstaat (7 oktober 2014)
The Principles of Jewish Law, ed. Menachem Elon, Transaction Publishers, New Brunckwick (USA) and London (England), 2007
The Open Canon, On the Meaning of Halakhic Discourse, Avi Sagi, Continuum, London, 2007
War and Terrorism in Jewish Law, Essays and Responsa, ed. Walter Jacob, Rodef Shalom, Press, Pittsburgh (USA)

College 3: Teksten (4 november 2014)

R. Musaph-Andriesse: Wat na de Tora kwam, Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala, uitg. Amphora Books. Gortdroog maar perfecte en korte invertarisatie van de basisteksten: Tanach, Misjna, Tosefta, Talmoed, Midrashj, Halacha, Responsa, Zohar

Karel van der Toorn: Wie schreef de Bijbel? De ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament, uitg. Ten Have, 2011. Vertaling van Scribal  Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard University Press, 2007

Tanach, Hebreeuwse tekst met Nederlandse vertaling, uitg. NBV en Sja’ar

Tora-vertalingen van Vredenburg (1898) of Onderwijzer (1895) , antiquarisch. Allebei prachtig. Onderwijzer geeft ook het commentaar van de grote, 11e eeuwse geleerde Raschi.

Naardense Bijbel, uitg. Skandalon. Tekstgetrouwe Nederlandse vertaling.

Spreuken over de Fundamenten, Joodse wijsheid voor de mensheid, vertaald en ingeleid door Leo Mock en Maarcel Poorthuis, uirg. Amphora Books, 2009 De Hebreeuwse titel is ‘Pirké Avot’. Het is een deel van de Misjna.

Moshe Simon-Shoshan, Stories of the Law, Narrative Discourse and the Construction of Authority in the Mishnah, uitg. Oxford University Press, 2012. Literatuurwetenschapper laat zijn licht schijnen op de functie van verhalende delen in de Misjna.

Adin Steinsaltz, The Essential Talmud, uit. Basic Books, 1976

Arthur Green. En dit zijn de woorden. De taalschat van de joodse spiritualiteit in 149 sleutelwoorden, uitg. Ten Have, 2001. Vertaling van These are the words: a Vocabulary of Jewish Spiritual Life, uitg. Jewish Lights Publishing, 1999

Daniel C. Matt, De Kabbala. Het hart van de joodse mystiek, uitg. Servire, 2002. Vertaling van The Essential Kabbalah: The Heart of Jewish Mysticism, uitg. HarperSanFrancisco, 1995

Sjef Laenen, Kabbala voor beginners, uitg. Ten Have, 2005

Sjef Laenen, Joodse Mystiek. Een inleiding, uitg. Kok, 2008

Arthur Green, A Guide to the Zohar, Stanford University Press, 2004

Tanach: ongeveer 1300 – 400 vóór de gewone jaartelling

Misjna: afgesloten 200

Talmoed: 200 – 600

Zohar: 1280

 

Citaten uit Spreuken der Fundamenten/Pirke Avot/Spreuken der Vaderen

„Rabbi Chanina de zoon van Chaginai zegt:

wie de nachten doorwaakt, minacht zijn lichaam.

Wie zijn weg in afzondering wil gaan,

minacht zijn hart.

En wie zijn geest op lege zaken richt,

minacht zijn leven.” (III:4)

 

„Alle liefde die ergens van afhangt:

als dat verdwijnt is ook de liefde verdwenen.

Alle liefde die niet ergens van af hangt:

 die liefde zal nooit verdwijnen.

Welke liefde hangt ergens van af?

Die louter uit is op eigen bevrediging en op de schoonheid van de ander.

Zijn die voorbij, dan wordt de liefde tot haat.

En zo is het de macht die de liefde verkracht.

Welke liefde hangt niet ergens van af?

Een liefde zonder redenen en voorwaarden.

Dat is de liefde tussen vrienden.” (V:18)

College 4: A Mentsch, Humanisme op zijn Joods (9 december 2014)

Karlheinz Descher, Kriminalgeschichte des Christentums, tien delen, uitg. Rowolt EvilBible.com

Lawrence H. Keeley, War Before Civilization: the Myth of the Peaceful Savage, uitg. Oxford University Press, 1996

Shlomo ibn Gabirol, Tikkun Middot Hanefesh

Bachya ibn Pakuda, Chovot Halevavot/The Duties of the Heart. Uitg. J. Aronson, 1996

Moshe Chaïm Luzatto, Mesillat Jesharim

Israel Salanter, grondlegger Musar beweging

Nachman van Bratzlav, Tales of Rabbi Nachman, vele uitgaven

Max Nordau, Zionistische Schriften, 1909

Ludwik Lazarus / Leyser Levi Zamenhof, Homaranismo

Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie. Ontwapendend en doeltreffend. Uitg. Lemniscaat, 2010, vertaling van Nonviolent Communication. A Language of Life, 2003

College 5: Sjabbat, Daoïsme op zijn Joods (13 januari 2015)

Abraham Joshua Heschel: The Sabbath, Its Meaning for Modern Man. Uitg. Farrar, Strauss and Giroux, New York.

College 6: Kasjroet, De morele kant van voedsel (10 februari 2015)

The Sacred Table. Creating a Jewish Food Ethic, red. Mary L. Zamore, uitg. CCAR Press 2011. ISBN  978-0-88123-170-0

Victor Benno Meyer-Rochow: Food taboos; their origins and purposes, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicins, 2009.

College 7: Seks (10 maart 2015)

Rachel Biale, Women & Jewish Law, An Exploration of Women’s Issues in Halakhic Sources, Uitg. Schocken Books, New York, 1984

David Biale, Eros and the Jews, From Biblical Israel to Contemporary America, Uitg. Basic Books, 1992

Hooglied, Naardense Bijbel

College 8: Vrijheid (7 april 2015)

1. Devora Steinmetz, Punishment & Freedom, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2008

2. Levi A. Olan, Ethical Monotheism, in The Reform Jewish Reader, North American Documents, red. Michael A. Meyer en W. Gunther Plaut,  UAHC Press, New York, 2001

3. Genesis Rabba

4. Tanhuma

5. Pirké Awot (deel van de Misjna)

 

Bel me terug Stel een vraag