Nl En print deze pagina
It's the food, my friend! 2017

It's the food, my friend! 2017

In de lente van 2017, de 8ste serie jaarlijkse landbouw en voedseldialogen tot nu toe, gaven we ruimte aan denkers en doeners die het grotere plaatje zien en oplossingen zien of al in praktijk brengen.

Landbouw en voedsel worden steeds vaker in verband gebracht met grote maatschappelijke problemen zoals verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, sociale desintegratie en zowel honger als welvaartsziekten.

Het goede nieuws is dat wat goed is voor onze gezondheid - een gevarieerd voedselpatroon gebaseerd op vers voedsel met beperkt dierlijk eiwit – veelal ook goed is voor onze planeet.

It's the food, my friend! is bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals. De debatten worden geleid door Felix Rottenberg.

 

Programma 2017

Openingsavond dinsdag 21 februari, 20:00-22:00 uur
Naar een houdbaar wereldvoedselsysteem: de rol van geld


Banken en andere financiële instellingen worden gewantrouwd. De markt is winst-, niet waardengedreven. Daardoor holt ze het Systeem Aarde steeds verder uit. Hoe werkt dat mechanisme? Naast banken voeren toeleveranciers, verwerkers en handel de regie over de landbouw. Om ons voedselsysteem 'veerkrachtig en volhoudbaar' te maken zoeken boeren en burgers naar nieuwe verbindingen. Kan deze beweging – net als de beweging voor duurzame energie, die begon met burgers die zonnepanelen en windmolentjes neerzetten – zorgen voor een omwenteling?

Sprekers:
• keynote: prof. Klaas van Egmond, Universiteit Utrecht, over relaties tussen markteconomie en het voedselsysteem
• Peter Blom, CEO Triodosbank, over True Cost Accounting, crowd funding en nieuwe rollen voor banken.
• Geert van der Veer, Stichting Herenboeren Nederland, over nieuwe verbindingen tussen boer en burger en natuurinclusief grondgebruik

Tweede avond dinsdag 14 maart, 19:00-20:45 uur
Van boerencrisis naar boeren met toekomst - sociale transitie
 

Let op: gewijzigde aanvangstijd:

I.vm. het televisiedebat aan de vooravond van de verkiezingen, start ons debat om 19:00 uur en eindigt het om 20:45 uur. Aansluitend kunt u tot 22:00 uur op het grote scherm het verkiezingsdebat volgen. Felix Rottenberg zal hierna met inleiders, zaal en een nog verrassende gast op het TV-debat reflecteren.

Het aantal boeren neemt door schaalvergroting en mechanisering al decennia snel af. Hoe lang gaat dat nog door en wie zijn de boeren van de toekomst? Gaan we naar een volledige tweedeling met enerzijds megabedrijven en anderzijds bedrijven die volledig 'vermaatschappelijken'? Zo ja, wat gebeurt er dan met familiebedrijven die hier tussenin zitten? Wat betekent het verlies van werkgelegenheid in de landbouw sociaal gezien voor de leefbaarheid en de cohesie van ons platteland? Waar liggen nieuwe kansen, ook voor de Tweede Kamer na de verkiezingen op 15 maart?

Sprekers:

• Cor Pierik, Centraal Bureau voor de Statistiek, presenteert actuele cijfers en trends
• keynote: Jeroen Candel (Wageningen UR) over Europese ontwikkelingen en de rol van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
• Herman en José Bongen-Hartemink, stoppende boer en boerin in Achterhoek, over wat het betekent om te stoppen
• Adrian Langereis, melkveehouder, Boerengilde, over een nieuw verdienmodel voor realistische en gezonde landbouw 

Derde avond woensdag 22 maart, 20:00-22:00 uur
Leren van de natuur - transitie in de wetenschap


De landbouw, vooral ook de vleesproductie, draagt steeds meer bij aan problemen als klimaatverandering, waterschaarste, bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Kunnen we die trend omkeren? Steeds meer blijkt dat we moeten denken in levende, veerkrachtige systemen, niet in losse elementen. Kunnen we, in plaats van ziekten en plagen met chemie te bestrijden, met onze snel toenemende kennis over het leven de veerkracht van planten, dieren en ecosystemen versterken? Komt er ook een transitie in ons wetenschappelijke denken?

Keynote sprekers:
• Mark Shepard, New Forest Farm, Wisconsin, VS) over 'herstellende landbouw'
• prof. Marcel Dicke (Wageningen UR) over signaalstoffen van planten.

Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
• Louis Dolmans, Doornik Natuurakkers en oprichter 'Van Akker naar Bos' beweging
• Welmoed Deinum, studente Van Hall Larenstein, jonge boerin in Friesland


Vierde avond dinsdag 11 april, 20:00-22:00 uur
Positive Health: naar een gezonder voedselaanbod

Een nieuwe bredere definitie van gezondheid, Positive Health, gaat niet louter uit van lichamelijke gezondheid, ofwel ontbreken van ziekte, maar ook van iemands welbevinden en regie over het eigen leven, verdeeld over zes levensdomeinen. Minder gericht op controle, meer gericht op adaptatie. Ofwel hoe kun je de mogelijkheden en veerkracht van het individu versterken om de fysieke en mentale uitdagingen in het leven aan te kunnen? Welke voeding past daar bij en kan dat ook positief uitpakken voor de planeet? Hoe kunnen we daar al op jonge leeftijd mee beginnen, bijvoorbeeld vanuit de voedsellessen die door YFM en CBL worden bepleit? Wat kunnen lokale overheden hieraan bijdragen?

Keynote sprekers:
• Machteld Huber, Institute for Positive Health, met een nieuwe kijk op gezondheid en de rol van voedsel daarin
• Corné van Dooren, Voedingscentrum, over combi's van gezonde en duurzame voeding
Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
• Dr. Maurits de Brauw, chirurg o.a. maagverkleiningen, Slotervaartziekenhuis
• Coosje Dijkstra (Vrije Universiteit), over voeding in achterstandswijken
• Jorrit Kiewik, YFM, over voedsel in het onderwijs 

Slotdebat zaterdag 13 mei 10:30 -16:00 uur
Nederland gidsland in de transitie van voedselsystemen?


De slotzaterdag van deze 8ste jaargang landbouw- en voedseldialogen met als hoofdthema 'De transitie van ons voedselsysteem: vernieuwers aan het woord'. We zoeken naar verbindingen tussen vernieuwers en enkele grote mainstream spelers in een actief dialoog met de zaal. Een zoektocht naar de transitie richting een gezond, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem - met een evenwicht tussen menselijke behoeften en de draagkracht van de aarde. De klimaatproblematiek is hierin een changemaker

Nederland geldt internationaal als agrarisch gidsland. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland ''over vijf tot tien jaar de onbetwiste koploper is in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw.'' We zijn 's werelds tweede exporteur van landbouwproducten, waaronder bloemen, pootaardappelen, zaden, groenten, vlees en zuivel. Daarnaast zijn we een grote speler in apparatuur zoals melkrobots en vooral ook in kennis. Uit alle werelddelen komen studenten naar Wageningen.

Maar hoe houdbaar is deze exportpositie? De globalisering stagneert, er is meer concurrentie uit het buitenland en er zijn twijfels gerezen of Nederland wel in de goede richting gidst. Hoe zorgen we dat Nederland een echt gidsland wordt in de wereldwijde transitie? Moet de landbouw bijvoorbeeld niet veel meer bijdragen aan bodemherstel en klimaat door CO2  als organische stof in de bodem op te slaan? En in hoeverre kunnen we vlees vervangen door plantaardig voedsel?

We gaan in gesprek met enkele belangrijke spelers en vernieuwers, waarbij de zaal kan meediscussiëren en stemmen over stellingen.

Inclusief lunch en proeverij van ‘vegetarisch vlees’.

In de lunchpauze kunt u ook uw ‘voedselafdruk’ laten berekenen door het Voedingscentrum

Sprekers:

• Marc Calon, voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland over de rol van Nederlandse agrariërs in de transitie.
• Berry Marttin, lid raad van bestuur van de Rabobank, een leidende financier van landbouw en voedselproductie wereldwijd, over de gidsrol van Nederland voor de landbouw wereldwijd.
• Catharinus Wierda, Solidaridad, economische ontwikkeling en climate smart zuivel in ontwikkelingslanden.
• Jaap Korteweg, Vegetarische Slager, over de transitie van dierlijk naar plantaardig voedsel in de praktijk.
• Pieter Jelle Beers, HAS Hogeschool Den Bosch, over transitiemodellen.
• Annechien Ten Have, vernieuwende varkenshouder, akkerbouw en biogasboer in Groningen.
• Lizelore Vos, biodynamisch akkerbouw in de Noordoost Polder.

Dit evenement is rond 16.00 uur afgelopen.

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg in samenwerking met de Rode Hoed. Partner: Youth Food Movement. Mediapartners: dagblad Trouw en foodlog.nl
Bel me terug Stel een vraag