Nl En print deze pagina
It's the food, my friend!   -    Naar een toekomstbestendig voedselsysteem

It's the food, my friend! - Naar een toekomstbestendig voedselsysteem

Jaarlijks wordt er in de lente een serie landbouw- en voedseldialogen georganiseerd in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel.

Wilt u de verslagen van het afgelopen seizoenen terug lezen?
Dat kan door hier te klikken.

Ons voedselsysteem staat voor enorme uitdagingen. Niet alleen klimaatverandering, afnemende bodemkwaliteit, meer voedingsgerelateerde ziekten en dalend voedselvertrouwen, maar ook immigratiestromen, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en instorting van insectenleven. Deze uitdagingen dwingen ons tot een transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Dat vergt onder meer een samenhangend landbouw- en voedselbeleid.

In deze nieuwe, negende jaargang van landbouw- en voedseldialogen geven we ruimte aan systeemdenkers, wetenschappers en praktijkvernieuwers die nieuwe inzichten en uitzicht op oplossingen bieden op deze grote vraagstukken.

In de drie avonden, waarvan de eerste op 6 maart, onderzoeken we achtereenvolgens de impact en de uitdaging van klimaatverandering, de zoektocht naar een voedselketen zonder chemie en de gevolgen van de technologische revolutie. Hoe zorgen we dat deze revolutie  de aarde en onze samenleving gaat helpen?

Op de slotzaterdag zoeken we naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema’s - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

It’s the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt  bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt  professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Programma 2018

Openingsavond dinsdag 6 maart, 20:00-22:00 uur
Inspelen op kllimaatverandering klik hier voor meer info en kaarten

De klimaatverandering gaat diep ingrijpen in ons voedselsysteem. Deze eerste avond kijken we met twee gerenommeerde denkers en doeners naar die impact in relatie tot de ecologische crisis, maar ook tot de groeiende sociale ongelijkheid in de wereld.

Niet alleen klimaatverandering, maar ook het klimaatbeleid gaat diep ingrijpen in onze samenleving en in ons voedselsysteem. We staan voor de taak om het voedselsysteem niet alleen klimaatneutraal maken (mitigatie), maar ook klimaatbestendig (adaptatie).

Omdat effectieve maatregelen geld kosten, zullen ze weerstanden oproepen. Niet alleen bij gevestigde belangen, maar ook bij sociale groepen die meer lasten dan lusten op hun bord krijgen. Kunnen we maatregelen aantrekkelijk maken voor alle groepen, van boer tot burger? Hoe koppelen we de ecologische en de sociale agenda?

Sprekers:

• Wouter van Dieren (Club van Rome en Springtij): hoe gaan we om met de enorme impact van klimaatverandering en klimaatbeleid?
• Maurits Groen (MGMC) over slimme innovaties voor transitie in voedsel en energie (o.a. Kipster en waka waka)
• Videofragment met de Canadese schrijfster en activiste Naomi Klein

 

Tweede avond dinsdag 27 maart, 20:00-22:00 uur
Kan voedselproductie zonder chemie? - klik hier voor meer info en kaarten

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen ligt onder vuur. Glyfosaat heeft mogelijk carcinogene eigenschappen en neonicotinoïden zijn schadelijk voor bijen en andere insecten. Tegelijk worden onkruiden en insecten resistent tegen bestrijdingsmiddelen. En de productiekosten van de middelen worden steeds hoger. De agrochemie lijkt vast te lopen.

Waar liggen oplossingen? In nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-cas? Of in ecologische methoden; inzetten van natuurlijke vijanden en beter begrijpen en benutten van het microbioom van de bodem? Zijn er productiesystemen die zowel de aarde als de mens dienen?

Een avondje studium generale met drie prominente wetenschappers. Ze zoomen in op het genoom van plant en dier en op de kleinste levensvormen: hoe beïnvloeden die ons en onze voedselproductie? En kunnen ze ons helpen om agrochemie te vervangen?

Sprekers:

• Michel Haring (hoogleraar UvA) over de betekenis van nieuwe technieken voor veredeling en gewasbescherming voor het landbouwsysteem
• Corné Pieterse (hoogleraar UU) over toepassing van kennis van het microbioom in bodem en plant
• Johanna Fink-Gremmels (hoogleraar UU) over onze kennis van het microbioom voor dier en mens

 


Derde avond dinsdag 24 april, 20:00-22:00 uur
Technologische revolutie in de voedselketen - klik hier voor meer info en kaarten

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven en biedt geweldige mogelijkheden om productieprocessen te optimaliseren, voedselverspilling te verminderen en tot een circulaire economie te komen. Denk aan drones, ICT, automatisch melken, genomics en robots die onkruid aanpakken zonder pesticiden.

Maar er zijn ook zorgen over machtsconcentratie, afhankelijkheid en privacy. Hoe gaan de technologieën ingrijpen in de landbouw, de voedselketen en ons koopgedrag? Hoe voorkomen we dat ze worden misbruikt door eigenaren van Big Data en van patenten op genen? Hoe zorgen we dat technologieën ook boeren, consumenten en de aarde dienen? Of zitten ze ecologische oplossingen in de weg?

Deze avond gaan we op zoek naar mogelijkheden om op een positieve manier richting te geven aan de ontwikkeling en inzet van technologie. Een debat over kansen, macht en voedseldemocratie.

Sprekers:

• Melanie Peters (Rathenau Instituut) over ethische vragen rond technologie in ons voedselsysteem
• Paul van Ham (Multi Tool Trac) over de elektrische tractor als stap richting een fossielvrije landbouw
• Anne Bruinsma (Farmhack) over de rol van data in de landbouw


Slotlezing en debat zaterdag 12 mei, 11:00-16:00 uur
Draaien aan de knoppen van ons voedselsysteem - klik hier voor meer info en kaarten

Obstakels voor transitie

Om tot systeemveranderingen te komen, is het belangrijk om te leren van onze ervaringen Waarom lukken transities totnogtoe vaak niet? Waarom en zo ja welke systeemveranderingen zijn nodig? En hoe bereiken we dat?
Keynote spreker: Lucas Simons (CEO New Foresight)

Minidebat: technologie of ecologie?

Er woedt een richtingenstrijd tussen “technofielen” (ecomodernisten) en “ecofielen” (technofoben). Wat zijn de verschillen? En waar zijn ze het wél over eens? Een zoektocht via debat naar slimme combi’s van ecologie en technologie vanuit systeemdenken.

Opponenten:

• Hidde Boersma, bioloog, journalist, essayist, filmmaker en ecomodernist
• Jan Willem Erisman, bioloog, directeur Louis Bolk Instituut en hoogleraar VU

Werken aan systeemvragen rond klimaatvriendelijke landbouw, landbouw en biodiversiteit en de relatie tussen gezond eten en een gezonde aarde

Op onderstaande thema’s zijn tal van groepen actief. Hoe zorgen we voor meer samenwerking en dynamiek en welke keuzes moeten we maken waarin die samenwerking vorm krijgt? 
• Bodem en klimaatvriendelijke landbouw : Met inleiding van Jan Peter Lesschen (Alterra) en filmfragment Koolstofboeren met maker Fransjan de Waard en akkerbouwer Raymond Niesten

• Biodiversiteit : Met inleidingen van Natasja Oerlemans (WNF) en Alex Datema(BoerenNatuur)

• De relatie tussen gezond eten en een gezonde aarde : Met inleiding van Tamara de Weijer (Arts & Voeding), en bijdragen van Jorrit Kiewik (Slow Food Youth Network) en Natascha Kooiman (Transitiecoalitie Voedsel)

Slotdebat

Met enkele inleiders uit workshops en Volkert Engelsman (CEO Eosta en nr. 1 in de Top-100 van Trouw) en Frans Keurentjes (FrieslandCampina).

Moderator: Felix Rottenberg

Schermafbeelding 2018-05-03 om 15.34.25

Van links naar rechts: Volkert Engelsman, Tamara de Weijer en Frans Keurentjes

Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Agrifirm
 • Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
 • Rabobank
 • Triodos Foundation
 • Wereld Natuur Fonds
 • DO-it
 • Koppert B.V.
 • Eosta

Organisatie:
 • Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
 • Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds
Bel me terug Stel een vraag