Nl En print deze pagina
Jodendom. Een (cultuur) geschiedenis in tien hoorcolleges

Jodendom. Een (cultuur) geschiedenis in tien hoorcolleges

In het aankomende seizoen 2014/2015 biedt de Rode Hoed samen met Home Academy een reeks hoorcolleges aan over het Jodendom. Wie Joden zegt, denkt vrijwel meteen aan de Sjoa, aan antisemitisme en aan vruchteloos vredesoverleg in het Midden-Oosten. In tien hoorcolleges probeert rabbijn en publiciste Tamarah Benima met een soms ongebruikelijk benadering een completer beeld te schetsen van het Jodendom. Welke ideeën en idealen, sociale structuren en levenspatronen zijn kenmerkend voor het Jodendom als beschaving? De hoorcolleges duren een uur, waarna er een half uur de tijd is voor vragen uit de zaal. De colleges worden op één na gehouden op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur.

Kaartverkoop

U kunt voor slechts € 90,- een passe-partout aanschaffen voor 10 hoorcolleges. Er is ook losse kaartverkoop per hoorcollege beschikbaar. Klik op de titel van de betreffende avond hier beneden om kaarten te bestellen. De toegangsprijs voor een enkel hoorcollege is  €10,- of €9,- (CJP/studenten/Stadspas/65+).

>>>>>>> Bestel Hier uw Passe-partout <<<<<<<


Dinsdag 9 september 2014 - Volk
Het Jodendom is de beschaving van een specifiek volk. Wie het Jodendom ziet als voornamelijk een godsdienst raakt op het verkeerde been. Wie hoort tot dat volk? Is er iets speciaals aan, en zo ja, wat? Wat betekent het in een gedroomd verleden, een gedroomde toekomst en een concreet heden te hebben?

Dinsdag 7 oktober 2014 - Rechtsstaat
Om in de diaspora als volk met een cultuur te overleven heeft het Jodendom gekozen voor de rechtsstaat als onderliggende structuur. Anders gezegd, het Jodendom is een juridisch vormgegeven levenswijze. Recht als voorwaarde voor een gemeenschap.

Dinsdag 4 november 2014 - Teksten
Teksten zijn het hulpmiddel van het Jodendom om idealen te verwoorden en handen en voeten te geven. De Vijf Boeken van Mozes zijn slechts het begin. Welke andere teksten gebruikt het Jodendom als 'muzieknotitie van het leven'?

Dinsdag 9 december 2014 - A Mentsch, Humanisme op zijn Joods
Wat is het ideaal met betrekking tot de mens? En wat draagt Tanach (Oude Testament) aan het ideaal van de zachtmoedige en/of de rechtvaardige bij. En wat is de houding tegenover geweld?

Dinsdag 13 januari 2015 - Sjabbat, Daoïsme op zijn Joods
Niet 'rusten' maar ' niet doen' is de essentie van Sjabbat. Het is een individuele keuze, maar beleefd in de gemeenschap. Sjabbat als gedemocratiseerde meditatieve tijd. Hoe gaat Jodendom om met tijd?

Dinsdag 10 februari 2015 - Kasjroet, De morele kant van voedsel
Dragen voedselvoorschriften bij tot een keuze voor goed en kwaad. Zijn er meer morele categorieën? Wat is de relatie tussen rationaliteit en irrationaliteit?

Dinsdag 10 maart 2015 - Seks
Tussen de 'Westerse' bordeelcultuur en de inpakcultuur van religieuze fundamentalisten zijn er nog heel wat andere mogelijkheden. Hoe zit het met de man-vrouwrelaties in het Jodendom? Wat valt onder seksueel geweld? En wat is de relatie tussen seks en eeuwigheid, seks en schepping ?

Dinsdag 7 april 2015 - Vrijheid
Het grote Joodse verhaal - Exodus - gaat over vrijheid. Maar vrijheid is niet ongekwalificeerd in het Jodendom. Wat is de relatie tussen autonomie en autoriteit, tussen individu en gemeenschap.

Woensdag 13 mei 2015 - Sociale modellen

Het Jodendom is succesvol vanwege een aantal sociale modellen: minjan, sjiwa, brit mila, onder andere rituelen ter bevordering van de sociale cohesie. Kunnen zij als voorbeeld dienen voor andere groeperingen?

Dinsdag 9 juni 2015 - God, geen God

Onder Joden vindt men atheïsten en panentheïsten, rationalisten en mystici, ietsisten en Joodse Boeddhisten. Er is Joodse positieve theologie en Joodse negatieve theologie. Heeft een Jood God nodig? Zo ja, welke, en zo nee, hoe zo niet? En hoe worden dit soort vragen beantwoord in de verschillende Joodse stromingen?
Bel me terug Stel een vraag