Nl En print deze pagina
Vacature Hoofd Publiciteit en Marketing

Vacature Hoofd Publiciteit en Marketing

V4 DNL + RODE HOED + FELIX + COMPAGNIE - naast elkaar - ZWART

Amerpodia is een organisatorische bundeling van vier podia met een historische, culturele en monumentale functie in Amsterdam; De Rode Hoed, Felix Meritis (in renovatie gedurende 2017),
De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater. Amerpodia heeft de ambitie om deze podia te laten uitgroeien tot toonaangevende centra waar kunst, debat en zingeving samenkomen. Waarin tegenstellingen worden overbrugd en nieuwe inzichten ontstaan, zowel op Amsterdams als op nationaal niveau.

Daartoe zoeken wij een:

Hoofd Publiciteit en Marketing

Samen met de programmeurs en de marketeers zorg  je voor een optimale publieksbezetting en intensieve zaalverhuur. Op een eigentijdse en inventieve manier, met online middelen, laat je de huizen van Amerpodia schitteren in de volle culturele Amsterdamse markt.

Je inspireert directie en team met originele en degelijke marketingplannen gesterkt door jaren ervaring. Je kent de doelgroepen en de culturele wereld goed. Je voelt je als lid van het managementteam verantwoordelijk voor het grotere geheel. Je bent een netwerker en fungeert als voorlichter.

Je neemt de leiding binnen het marketingteam en onderhoudt goed contact met zowel de programmeurs als met het commerciële team. Je zorgt dat alle medewerkers in staat zijn hun ambassadeurschap uit te dragen door een goede interne communicatie.

Je beheert het marketing budget en je bent in staat de culturele- en zakelijke belangen die soms tegenstrijdig lijken te zijn tegen elkaar af te wegen. Je bepaalt welke randprogrammering er per huis plaatsvindt, in afstemming met productie. Je zorgt voor zichtbaarheid en naamsbekendheid van onze locaties in de evenementenmarkt.

Je bent verantwoordelijk voor de strategie, de productie, aansturing, budgetbeheer en bedrijfsvoering van de afdeling Publiciteit & Marketing. Je organiseert de werkzaamheden en informatiestromen, je bewaakt de vakinhoudelijke uitvoering, je stelt prioriteiten, schrijft mee aan beleidsplannen of fondsaanvragen en bewaakt de voortgang.

De functie is per onmiddellijk beschikbaar voor 7 á 8 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is marktconform en afhankelijk van relevante ervaring. We bieden een tijdelijk arbeidscontract of een freelance overeenkomst.

Stuur jouw motivatie en C.V. voor 7 november naar Rozemarijn Vermeulen:
sollicitaties[at]felix-meritis.nl

Voor aanvullende informatie kun je terecht bij Anna van Griethuijsen; anna.vangriethuijsen[at]denieuweliefde.com


Amerpodia is een onderneming van Amerborgh International N.V., actief op divers gebied. Belangrijk zijn de activiteiten van Amerborgh in kunst en cultuur, waaronder de musical Soldaat van Oranje, fotoproject Streets of the World en het Haagse Festival Classique.
Amerborgh heeft sinds kort ook een viertal podia in bezit. De Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater zijn vier ‘huizen’ met elk een eigen identiteit, oorsprong en plaats in de stad Amsterdam.

De Rode Hoed is door Huub Oosterhuis opgericht als centrum voor religie, zingeving en poëzie en verlegde de aandacht naar het maatschappelijk debat. De Rode Hoed heeft zich ontwikkeld tot een breed geprogrammeerd onafhankelijk cultureel debatcentrum, dat ook vaak dient als podium voor televisie-programma's. De Rode Hoed is gevestigd in een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Felix Meritis, ook aan de Keizersgracht, is in 1788 door de gegoede burgers van Amsterdam opgericht als ‘monument van de Verlichting’. Het gebouw heeft sindsdien meerdere functies en vele bewoners gehad. Dat is inmiddels aan het gebouw te zien. Per 2017 zal daarom een ingrijpende renovatie starten waarna in de loop van 2018 Felix Meritis opnieuw dienst kan doen als ‘huis der verlichting’. Felix Meritis heeft tot eind 2016 nog een drukke agenda met programma’s op het gebied van maatschappij, muziek en filosofie. Bekend is bijvoorbeeld de serie Felix Colleges.

De Nieuwe Liefde, gevestigd aan de Da Costakade is een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Sinds februari 2011 presenteert De Nieuwe Liefde publieksprogramma’s van ethische, filosofische, politieke en sociaal-maatschappelijke aard. Het wil een huis zijn voor 'bezield verband', waar beschaving opnieuw inhoud krijgt boven de chaos uit. Het biedt ook een podium aan poëzie, muziek en theater. Vanuit het Nieuwe Liefde Leerhuis wordt verdieping en interactie op het gebied van liturgische vernieuwing, bijbel en tradities geboden, zoals dat de afgelopen vijftig jaar is gegroeid en onder woorden gebracht door Huub Oosterhuis.

Het Compagnietheater aan Kloveniersburgwal heeft altijd (on)bekend podiumtalent de gelegenheid gegeven om vlieguren te maken. Vroeger met huisgezelschap de Theatercompagnie van Theu Boermans, en tegenwoordig voor een rijke mix aan bespelers, waaronder veel jonge makers: van muziektheater tot exposities, van culturele ontvangsten tot jeugdvoorstellingen. Ook als Amsterdams huistheater van het Nationale Toneel en als thuisbasis voor diverse festivals - profileert het Compagnietheater zich als een huis vol talent.

Alle vier de huizen hebben tevens uitstekende faciliteiten en mogelijkheden voor presentaties, vergaderingen, recepties, seminars, congressen en radio/televisie opnames.

De ambitie van Amerpodia is om deze vier bijzondere huizen een nog steviger positie in het maatschappelijke en culturele leven van Amsterdam te geven. Door een samenwerkende organisatie te ontwikkelen waarin ieder van deze huizen, met behoud van eigen identiteit en uitstraling, gebruik maakt van elkaars know-how, creativiteit, capaciteiten en netwerken. Het doel daarvan is om de podia krachtiger en financieel onafhankelijk te maken.
Bel me terug Stel een vraag